?

Log in

 
 
09 March 2020 @ 10:41 am
 
...ashley louise...
...21 years old...
...taking up Education at Philippine Normal University...

I LOVE:
GOD most powerful
more than the people below TEGOSHI YUYA
(atashi no ichiban desu!)

I LIKE:


* YAMADA RYOSUKE
* YODOGAWA YOSHIHIRO
* MASUDA TAKAHISA
* KOYAMA KEIICHIRO
* CHINEN YUURI
* ARIOKA DAIKI
* NAKAJIMA YUTO
* TAKAKI YUYA
* YABU KOTA
* YAMASHITA TOMOHISA
* KATO SHIGEAKI
* NISHIKIDO RYO
* HIKARU YAOTOME
* INOO KEI
* MORIMOTO SHINTARO
* KYOMOTO TAIGA
* MORIMOTO RYUTARO
* OKAMOTO KEITO
* UEKUSA YUTA
* SANADA YUMA
* HASHIMOTO RYOSUKE

* SHIDA MIRAI
* SUZUKI KASUMI
* ARAGAKI YUI
* UETO AYA
* HORIKITA MAKI
* KITAGAWA KEIKO
* SAWAII MIYUU
* AZAMA MIYUU
* HAMA CHISAKI
* KOMATSU AYAKA
* YUI
* TODA ERIKA
* INOUE MAO
* UTADA HIKARU


NewS is ♥


TegoMass is ♥Hey! Say! JUMP is ♥ 
 
Current Location: tegoshi yuya's ♥
Current Mood: optimisticoptimistic
Current Music: kiss~kaerimichi no love song
 
 
 
seara_asakura: yamachanseara_asakura on June 5th, 2009 11:18 am (UTC)
hi, jessica desu ^^
its so late, but thx for add..hehe
isoyamichikoisoyamichiko on October 27th, 2009 08:54 am (UTC)
hi jessica...
sorry for replying sssssssssooooooooooooooooooo late.....

thanks for adding me too...hehe
seara_asakura: hikaseara_asakura on October 27th, 2009 09:24 am (UTC)
lolx..
ur welcome ^^
isoyamichikoisoyamichiko on October 27th, 2009 10:05 am (UTC)
i love your pic...

hika's so cute...=)